Förvarning och samhällshot epub, pdf

 Förvarning och samhällshot epub, pdf

Förvarning och samhällshot

  • Siffra: 978263700213214
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 1635)
  • Paperback : 195 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Terrorattackerna den 11 september 2001 har haft en avgörande betydelse för den globala säkerhetsutvecklingen, men redan när det kalla kriget s maktpolitiska ordning bröts upp påbörjades en genomgripande förändri ng av samhällets hotuppfattningar. I Förvarning och samhällshot knyter Wilhelm Agrell samman två centrala och starkt föränderliga kunskapsfä lt, förvarningssystemens problematik och innebörden av ett bredare säk erhetsbegrepp. Innebär samhällets fokusering på ett pågående hot att a ndra potentiella samhällshot inte uppmärksammas i tid? Vilka möjlighet er har samhället att upptäcka hot som man tidigare inte ställts inför eller tidigare inte uppfattat som allvarliga? I boken redovisas förfat tarens analys av de underrättelseproblem som följer med en förändrad s yn på risker, trygghet och samhällets framtida säkerhetsproblem.Boken är skriven för universitetsstuderande inom det samhällsvetenskapliga o mrådet. Den är också av intresse för företag, myndigheter och organisa tioner som är beroende av eller ansvarar för analyser av hotbilder och samhällsplanering för att i möjligaste mån undvika och hantera olycko r och kriser.

Relaterade böcker