uppkopplad Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen : lagstiftning, exponering, analys. Volym 1 pdf ebook

uppkopplad Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen : lagstiftning, exponering, analys. Volym 1 pdf ebook

Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen : lagstiftning, exponering, analys. Volym 1

  • Siffra: 901425098307568
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 4589)
  • Paperback : 162 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Verket Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen består av två böcker, volym I och volym II. Denna volym I handlar om det försäkringsmedicinska gränssnittet mellan medicin och juridik när det gäller att bedöma vad som kan vara arbetsskada i rörelseorganen. Det generella arbetsskadebegreppet innebär att Försäkringskassan och domstolarna måste kartlägga och bedöma alla faktorer som kan ge upphov till den försäkrade individens aktuella besvär. Processen ska vara kunskapsstyrd men lagstiftarens krav på kunskap har varierat genom åren med olika bevisregler om vad som kan vara arbetsskada i Arbetsskadelagens mening. Därför ger volym I en bakgrund, presenterar lagstiftningen, resonerar kring epidemiologiska, statistiska och medicinska begrepp som är användbara i det försäkringsmedicinska arbetet.

Volym II problematiserar och resonerar kring arbetet med att bedöma underlag, exponering, diagnos, samsjuklighet, befintligt skick hos den försäkrade, konkurrerande och andra faktorer som är relevanta vid sambandsbedömning. Verket vänder sig till alla som skriver och läser intyg, yttranden och beslut om samband mellan exponering i arbetslivet och besvär i rörelseorganen, t.ex. utredare, rådgivare, beslutsfattare, men också läkare, jurister, samt den försäkrade. Läsaren ges verktyg och kunskap om hur man kan resonera när man använder försäkringsmedicin för att förstå och bedöma om och när en skada kan vara en arbetsskada enligt arbetsskadeförsäkringen.

Relaterade böcker