Tala mera om språk - Textgenomlysning med grammatiska redskap pdf ebook

 Tala mera om språk - Textgenomlysning med grammatiska redskap pdf ebook

Tala mera om språk - Textgenomlysning med grammatiska redskap

  • Siffra: 283668191414894
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 1191)
  • Paperback : 118 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I Tala mera om språk presenterar författaren praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap, som kan avtäcka mönster i elevers texter. Sådana mönster är viktiga att upptäcka om man vill kunna hjälpa varje elev att förbättra sina texter. Mönstren är också nödvändiga att sätta ord på i resonemang om elevers språkutveckling.

Författaren visar att man med hjälp av grammatiskt betingade genomlysningar av elevskrivna texter kan landa i en språk utvecklingspraktik som är begriplig för både lärare och elever. Samtidigt tydliggörs värdet av kunskaper om grammatik och svenska språkets struktur för den som ska bistå eleverna i deras språkutveckling. Här används samma utgångspunkter och samma analysredskap som i huvudboken Tala om språk. Grammatik för lärarstuderande, skriven av samma författare, men perspektivet både vidgas och specificeras - praktiken träder fram.

Boken vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma svensklärare i grundskolans senare år och gymnasium.

Relaterade böcker