It's time to ACT : business success genom 9 smarta steg pdf, epub

 It's time to ACT : business success genom 9 smarta steg pdf, epub

It's time to ACT : business success genom 9 smarta steg

  • Siffra: 785987119153547
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 4082)
  • Paperback : 166 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Nutiden förändras i ett rasande tempo. Som företagsledare måste du konstant läsa av omgivningen, analysera och agera. Du kan inte vänta med nödvändiga förändringar. Då riskerar ditt företag att bli omsprunget av konkurrenter eller nya affärsmodeller. Därför måste förändringsarbetet bli enklare. Vi ledare måste bli modigare och det behövs verktyg så att vi kan navigera mot framgång i en alltmer osäker omvärld.

Välkommen till en enkel sammanfattning av beprövade metoder för Business Success. Med denna do-it-smarter-bok kan du som ledare på en förlängd lunchrast eller flygresa fräscha upp dina kunskaper kring varumärkesbyggnad och konsten att skapa tillväxt.

It's time to ACT riktar sig till nyfikna och modiga företagsledare. Se gärna boken som en roadmap to future success - katapulten för att få ändan ur vagnen! Med samlad erfarenhet från över 50 varumärken och över 40 års arbete med att skapa energi, framgång, tillväxt och vinnarkänsla ger vi nu tillbaka lite av vår samlade kunskap. It's time to ACT!

Tips till läsaren - hur hantera boken
It's time to ACT är en kort och innehållsrik bok som kan hanteras på olika sätt. Du kan se den som en inspirationskälla och streckläsa den över ett längre lunchbreak eller dela upp den i 9 steg och löpande reflektera över och utveckla din egen verksamhet och organisation.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med Business to Business. Men ibland kan det vara enklare att sätta sig in i exempel från Business to Consumer, varför vi valt att lyfta fram något fler sådana. Vi hoppas också att du upplever boken som lättillgänglig och för att underlätta användningen har vi samlat de viktigaste orden och begreppen längst bak i boken. Sådana ord är markerade med *.

För oss är tid en bristvara. Kanske gäller detsamma för dig? Om du går in på www.ACTfiles.nu finner du digitalt underlag för samtliga 9 steg. Parallellt med att du läser boken kan du därmed reflektera över hur det ser ut i ditt företag, skapa dina egna beslutsunderlag och din organisations ACTion plan.

När du är klar med boken är du förhoppningsvis inspirerad att sätta dina planer i verket. Kanske ska du redan från början involvera dina medarbetare i detta arbete?

Vill du och ditt team riktigt gå på djupet och arbeta igenom materialet tillsammans med oss i form av en eller flera workshops så är du självklart välkommen att kontakta oss.

Fakta om författarna
Mia Rolf äger och driver management konsulthuset Walking Mountain i Malmö. Företaget arbetar med tillväxtfrågor för företag; dels tillväxt genom ökat kundfokus, kundtillväxt, och kundlojalitet och dels tillväxt genom att skapa högpresterande team och organisation. I alla uppdragen ser företaget över möjligheterna att genom digitalisering tillfredsställa kunderna och medarbetarna bättre. Mia har en Exceutive MBA och en universitetsutbildning inom media och kommunikation och arbetar gärna genom nätverk. Hennes samlade erfarenhet av affärsutveckling, marknads- och kommunikationsansvar, samt försäljningsansvar på internationell nivå inom så skilda branscher som telecom, internet och kosmetika ligger till grund för hennes arbete och uppfattningen att ingenting är omöjligt och framtiden är spännande. Men att mycket kan förenklas utifrån kundperspektiv.

Jessica Östman äger och driver Inspired Minds Event & Communication. Företaget har sin bas i Malmö och arbetar med affärsutveckling genom event på strategisk nivå för olika branscher. Uppdragen är ofta kopplade till marknads-, sälj- eller organisationsutveckling. I grunden menar Jessica att det handlar om kommunikation och att optimera möten mellan människor - det är här magi uppstår och
business skapas! Jessica är utbildad marknadsekonom och har en bakgrund inom marknad/försäljning från läkemedelsindustrin. Hon brinner för relationsmarknadsföring och menar att vi behöver
bli proffs på att involvera och interagera för at

Relaterade böcker